CÔNG TY TNHH MTV MÁY CHẦN HOÀI PHONG

Thành lập ngày 25/04/2013.